Obvestila

Mladi bi radi

datum: 14.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Petek, trinajstega. Ajdovska mladina se v zavidljivo velikem številu zbira v Hiši mladih. Skoraj triurno srečanje ima dve temi: začne se z razpravo o strategiji za mlade v občini, sledi pa predstavitev participativnega proračuna in razmislek o njem. Idej, kako izboljšati kakovost življenja mladih v občini, kar je tudi namen obeh občinskih ukrepov, je veliko.

Mlade je dejstvo, da so si v participativnem proračunu 2019 – 2020 zaslužili posebno pozornost, zelo pritegnilo. Različne pobude o prostoru za pustovanja, skate parku, galeriji za mlade umetnike na prostem, tržnici oz. trgovini brez embalaže pa bodo dokončno izoblikovali do oddaje predlogov.

Mladinski svet Ajdovščine se je izpostavil kot promotor procesa, mladi, ki imajo še kakšno pobudo, pa se lahko z vprašanjem, če bi se jim še kdo pridružil, obrnejo nanj. Prav tako je mladim obljubljena pomoč s strani Občine, izoblikovala pa se je tudi ideja o tem, da bi 3. maja skupaj izpolnjevali obrazce in oddajali pobude. 

Podžupan Mitja Tripkovič je mlade spodbudil k sodelovanju, saj razume, da svet stoji na mladih, ob enem pa je izpostavil možnost in potrebo, da mladi začno sodelovati v procesih odločanja. Predstavnica Inštituta za mladinsko politiko pa v procesu Moja pobuda vidi priložnost, kako lahko mladi na območju občine Ajdovščina postavijo primer dobre prakse participacije mladih za vso državo.