Obvestila

Veliko pobud in veliko pobudnikov

datum: 17.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Na delavnici v Batujah so pobude kar deževale. Poleg občanov kar štirih krajevnih skupnosti so bili na delavnici prisotni tudi štirje predsedniki KS, z županom Tadejem Beočaninom pa so poleg pobud, ki sodijo pod okrilje projekta Moja pobuda, spregovorili tudi o drugih perečih tematikah območja.

Občani so od župana ponovno prejeli zagotovilo, da bo kanalizacija zgrajena skladno z načrti, prav tako pa tudi pojasnilo, da je bila zaveza o gradnji kanalizacije v občinskem svetu široka in bi jo tudi morebitna menjava oblasti zato zelo težko ogrozila.

Prav tako se je ponovno pojavila pobuda po skupnem centru večih vasi na tem območju, v katerem bi domačini imeli črpalko, bankomat in morda celo trgovino.

Občanke in občani si želijo tudi namakalnega sistema, za katerega želi občina pridobiti evropska sredstva, saj sama občina glede na milijardno vrednost investicije, projekta ni sposobna realizirati. Trenutno pa se testno izvajajo ureditve manjših zajetij potoka, kar je bila tudi ena izmed izpostavljenih pobud.

Župan je občane, ki imajo predloge, tudi povabil, naj se oglasijo na Občini, saj mnoge izpostavljene pobude presegajo proračun ali pa ne ustrezajo merilom Moje pobude in bi jih bilo potrebno v proračun umestiti na druge načine.

Ostale pobude, ki jih je možno umestiti v Mojo pobudo pa so: ureditev poti ob potoku Perilo, ki v svojem toku ustvarja edinstvene kraške tolmune, obeležje ob nekdanji tovarni poljedelskega orodja, ureditev kanalizacijskih jaškov, da ne bodo prepuščali neprijetnega vonja, ureditev odvodnjavanja, da odpadna voda ne bo zalivala zasebnih zemljišč ...

Diskusija je potekala v konstruktivnem vzdušju, nadaljevala pa se je še dolgo po zaključku delavnice. Župan je pozorno prisluhnil pobudam, priznal pa tudi, da za nekatere sliši prvič, zato je bila izmenjava mnenj še toliko bolj koristna za vse vpletene.