Obvestila

Udeležba na delavnici v Ajdovščini krepko višja kot predlani

datum: 18.04.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Delavnica v Ajdovščini je prinesla številne nove pobude, ki sta jim pozorno prisluhnila podžupan Alojzij Klemenčič in direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc. Nekatere pobude, kot je postavitev kipov znanim Ajdovcem, so presegale merila Moje pobude, a sta predstavnika Občine povabila udeležence, naj jim jih vseeno posredujejo.

Med udeleženci je bil tudi pobudnik, ki je s pobudo ureditve parka v naselju Ribnik uspel v prvem krogu. S sokrajani je delil dragocene izkušnje, pohvalil Občino, izvajalca in vse vpletene, ob enem pa izpostavil potrebo, da soseska dobi še dodatna vlaganja. To se po zagotovilih s strani Občine tudi načrtuje.

Pobude, kot so pitnik za ljudi in živali, ureditev kolesarske poti, povezovanje s ponudniki gostinskih storitev za omogočanje koriščenja javnih stranišč, publikacija za krepitev spomina za starejše po zgledu Občine Kanal ob Soči bi lahko ustrezale merilom, zato si jih obetamo na glasovanju.

Za pobudo o izdelavi tipičnega spominka Občine, ki je bila prav tako predlagana, je možno dobiti sredstva na natečaju za inovativnost, ki je odprt prav v tem času. Pobuda o ureditvi poti za pešce med trgovskimi centri, predvsem do Hoferja, kamor pešec sedaj ne more, pa je že predvidena za realizacijo. 

Podžupan Klemenčič je formalni del srečanja zaključil z mislijo in pobudo, da so tovrstna srečanja res pomembna, saj je izmenjava mnenj med krajani in predstavniki Občine in krajevne skupnosti dragocena za vse strani.