Obvestila

Pobude, oddane po elektronski pošti, naj bodo skenirane

datum: 05.05.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Samo še do nedelje, 6. maja do polnoči, lahko oddate pobudo za participativni proračun. Obrazec in vsa navodila najdete v zavihku Oddaj pobudo na tej spletni strani.

Priporočamo vam, da pred tem preberete Poziv za občane , v katerem je podrobneje opisan postopek poziva, merila, ki jih morate kot prijavitelji upoštevati in primere ocen nekaterih stroškov, da boste svojo pobudo laže ovrednotili.

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in ga (vsaj stran s podpisom) skenirajte.

Ustrezno ovrednotite stroške vaše pobude!

Najnižji znesek je 5.000 EUR, najvišji pa 15.000 EUR za posamezno pobudo, razen, če pobuda združuje več krajevnih skupnosti - v tem primeru lahko znaša do 25.000 EUR. Pred dvema letoma so predlagatelji v finančni strukturi pogosto pozabili upoštevati stroške pridobitve različnih dovoljenj, odkupa zemljišč ali višjih cen izdelkov, ki izpolnjujejo zahtevane standarde. Nekateri so zgoraj navedene finančne omejitve popolnoma prezrli ali pa na podlagi lastnih izkušenj ali izkušenj udarniških akcij izvedbo stroškovno prenizko ocenili. Predlagamo, da potencialni prijavitelji na spletni strani pozorno preberejo primere ocen nekaterih stroškov, za bolj kompleksne projekte pa poskušajo pridobiti in predložiti tudi predračune.

Preverite, ali občina ali krajevna skupnost vašo pobudo morda že načrtuje!

Pred 2 leti se nekaj pobud ni uvrstilo na glasovanje tudi zato, ker so bile predhodno že načrtovane s strani občine ali krajevnih skupnosti. Občani informacije o tem, ali je morda že načrtovana tudi njihova pobuda, lahko pridobijo pri predsednikih krajevnih skupnosti, ki so obenem tudi promotorji projekta ali pa na Občini Ajdovščina.

Pazite, da pobude ne boste načrtovali na zasebnem zemljišču!

Občina ne more izvesti pobud, ki niso na občinskem zemljišču oz. natančneje, na zemljiščih, na katerih za to nima služnosti. Tudi zemljišča, ki so v lasti gasilskih društev ali župnij, niso občinska. Pred oddajo pobude je smiselno ugotoviti, kdo je dejanski lastnik zemljišča in ne samo, kdo ga uporablja. V primeru, da je lastnik Občini pripravljen odstopiti služnost, priporočamo, da njegovo soglasje priložite k vašemu predlogu!

Pobudo oddajte pravi čas!

Tudi če z oddajo pobude zamudite le eno minuto, se ta šteje kot prepozno oddana. Nevarnost prepozno oddanih pobud predvsem velja za elektronsko oddane pobude, kjer mora biti dokument, na katerem je podpis pobudnika, tudi skeniran. Pobudniki, ki listin ne bodo skenirali, bodo pozvani k dopolnitvam.

Nekatere pobude ne sodijo v pristojnosti občine

Pobude, ki so zasebne narave, na primer optična napeljava, postavitev bankomata ali bencinske postaje, so v zasebnem interesu komercialnih pobudnikov. Občina lahko tem ponudnikom zgolj priporoča vstop, ne more pa urediti njihovega prihoda. Slovenska zakonodaja občinam dodeljuje določene naloge, ki so objavljene tudi v dokumentu Merila na spletni strani Moja pobuda.