Obvestila

Do razpisnega roka je na naslov občine prispelo 74 pobud

datum: 09.05.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Največ pobud je bilo oddanih za območje 3 – Vipavski griči (KS Šmarje, Planina, Gaberje, Brje in Ustje), in sicer kar 15. Najmanj pa za območje 2 – Gora (KS Predmeja, Otlica – Kovk, Col in Podkraj), in sicer 6.

Izkazali so se tudi mladi, saj so predlagali 7 pobud v skupni vrednosti 98.900 €.

Število pobud, oddanih po posameznih območjih:

  • Območje 1: Ajdovščina – mesto: 13,
  • Območje 2: Gora: 6,
  • Območje 3: Vipavski griči: 15,
  • Območje 4: Dolina – vzhod: 7,
  • Območje 5: Dolina – center: 11,
  • Območje 6: Dolina – zahod: 11,
  • Mladi: 7,
  • Območje ni navedeno: 4.

V prihajajočih dneh bosta imela veliko dela občinska uprava in Komisija za vloge in pobude občanov, ki bosta pobude pregledali z vidika izvedljivosti in ustreznosti ocene stroškov. Izkušnje izpred 2 let nas učijo, da je bilo takrat ustreznih, in s tem na glasovanje uvrščenih, manj kot polovica vseh prispelih pobud.

O vsebini pobud zaradi pravične igre še ne bomo govorili, povejmo pa, da je bilo med glavnimi pobudniki 53 moških in 21 žensk.