Obvestila

Na glasovanje se je uvrstilo 56 pobud

datum: 09.06.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Največ, kar 12, na območju Dolina - zahod, najmanj, pet, pa na območju Dolina - vzhod.

Na območju Ajdovščina - mesto se je na glasovanje uvrstilo 9 pobud v skupni vrednosti 120.800 €.

Na območju Gora bo na glasovnici 7 pobud v skupni vrednosti do 102.000 €.

Na območju Vipavski griči bo pobud 9, njihova skupna vrednost do 122.564 €.

Na območju Dolina - vzhod bo imelo 5 pobud skupno vrednost 74.500 €.

Na območju Dolina - center bo pobud na glasovnici 7, skupna vrednost pa 113.550 €.

In na območju Dolina - zahod 12 pobud, uvrsščenih na glasovanje, skupaj nosi vrednost kar 254.000 €.

V skupini Mladi je komisija na glasovnico uvrstili 7 pobud, njihova skupna vrednost pa znaša 104.400 €.

Skupno se je torej na glasovanje uvrstilo 56 pobud v skupni vrednosti 891.814 €. Ne pozabimo: sredstev, ki bodo v dveh letih za projekt na voljo, je 420.000 €.

Komisija za vloge in pobude občanov je zasedala v petek, 1. junija, v teh dneh pa bodo po gospodinjstvih razdeljeni letaki s seznami pobud za posamezno območje. Za vsako območje ter za skupino Mladi je predvidenih po 60.000 €. Ker je skupna vrednost pobud na vsakem območju in tudi v skupini Mladi višja od te vrednosti, bo glasovanje potekalo prav povsod.

Letak za območje 1: Ajdovščina - mesto

Letak za območje 2: Gora

Letak za območje 3: Vipavski griči

Letak za območje 4: Dolina - vzhod

Letak za območje 5: Dolina - center

Letak za območje 6: Dolina - zahod

Opomba: pobude, za katere je mogoče glasovati v skupini Mladi, so natisnjene na letakih z vseh šestih območij.