Želite sodelovati?

Pobudo lahko oddate po navadni ali elektronski pošti, vendar morate za to uporabiti predpisani obrazec.

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki boste do dne oddaje
projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni predlog oddate na posebnem obrazcu
in sicer:

  • najkasneje do 6. maja 2018 do 24:00 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si ali
  • ga oddate na pošti do 4. maja 2018 in pošljete na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig.

Priporočamo vam, da pred tem preberete Poziv za občane , v katerem je podrobneje opisan postopek poziva, merila, ki jih morate kot prijavitelji upoštevati in primere ocen nekaterih stroškov, da boste svojo pobudo laže ovrednotili.

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in ga (ali vsaj stran s podpisom) skenirajte.

Ne pozabite: