Obvestila

Uradni rezultati glasovanja

datum: 17.06.2018
kategorija: Moja pobuda 2018

Objavljamo uradne rezultate glasovanja v okviru projekta Moja pobuda. Rezultati so postali uradni v ponedeljek, 2. julija 2018, po seji Komisije za vloge in pobude občanov. Sprememba glede na 2. neuradne rezultate je na Območju 2.

Območje 1: Ajdovščina – mesto

Izglasovane pobude:

1. mesto: Osvežitev šturskega parka (št. 8, 15.000 €): 191 točk

2. mesto: Postavitev letnega paviljona v mestnem parku v Šturjah (št. 5, 15.000 €): 163 točk

3. mesto: Otroško igrišče Grivče z odkupom zemljišča (št. 3, 15.000 €): 125 točk

4. mesto: Kamniti pitnik (št. 2, 5.800 €): 111 točka

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 50.800 €.

Neizglasovane pobude:

5. mesto: Protokolarno darilo Občine Ajdovščina: ilustrirana knjiga za otroke Teodozijev dan v mestu ob Mrzli reki (št. 4, 15.000 €): 101 točka

6. mesto: Umovadnica – zbirka nalog za urjenje pozornosti, spomina, mišljenja (št. 1, 15.000 €): 96 točk

7. mesto: Ureditev gorsko – turistične točke Veliki Modrasovec (št. 7, 14.000 €): 87 točk

8. mesto: Mala marioneta v podobi Milana Klemenčiča (kot spominek Občine Ajdovščina) (št. 6, 11.000 €): 82 točk

9. mesto: Lokarjeve poti – označitev, smerokazi, klopi, tisk knjižice (št. 9, 15.000 €): 55 točk

 

Območje 2: Gora

Izglasovane pobude:

1. mesto: Ureditev parkirišča ob igrišču na Otlici za KS Otlica ter KS Predmeja (št. 3, 25.000 €) 964 točk

2. mesto: Park za druženje in šport z izgradnjo balinišča v Podkraju (št. 6, 15.000 €) 674 točk

3. mesto: Parkirišča za osebna vozila ter ureditev parcele na Predmeji  (št. 2, 10.000 €)  655 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 55.000 €

Neizglasovane pobude:

4. mesto: Fitnes park pri športnem parku na Colu (št. 5, 15.000 €)  587 točk

5. mesto: Info tabli v Podkraju (št. 7, 7.000 €) 474 točk

6. mesto: Ureditev prostora ob vhodu v vas Bela (tlakovanje, miza, klopi, ograja …) (št. 1, 10.000 €) 304 točk

7. mesto: Revitalizacija arheološkega parka Ad Pirum (št. 4,  15.000 €) 278 točk   

 

Območje 3: Vipavski griči

Izglasovane pobude:

1. mesto: Sanacija vodnjaka in ureditev okolice vodotoka na območju KS Brje (št. 2, 13.500 €): 430 točk

2. mesto: Sanacija dela Vertovčeve poti od zaselka Potok do kapelice na križišču Ostri vrh – Gaberje v dolžini 1.800 m (št. 8, 12.000 €): 371 točk

3. mesto: Obnova jezerca ter vodnega izvira na Vrtovčevi poti pod Ostrim vrhom (št. 1, 14.963,80 €): 346 točk

4. mesto: Postavitev pitnika, stojala za kolesa, košev za odpadke, droga za zastave ter info table za planto na info točki v Šmarjah (št. 7, 5.100 €): 256 točk

7. mesto: Tabla in zloženke z opisom vasi in lokalnih ponudnikov v Gaberjah (št. 6, 10.000 €): 200 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 55.563,80 €

Neizglasovane pobude:

5. mesto: Muzej na prostem: predstavitev orodja za košnjo, vinogradništvo in vinarstvo v Gabrjah (št. 3, 15.000 €): 250 točk - IZPADLA ZARADI PREMALO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

6. mesto: Turistična vstopna točka v Vipavsko gričevje pred vasjo Dolenje (št. 4, 25.000 €): 225 točk - IZPADLA ZARADI PREMALO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

8. mesto: Ureditev poti iz Planine – zaselek Koboli do cerkvice pri sv. Pavlu (št. 5, 12.000 €): 195 točk

9. mesto: Pokritje meteornega jaška ter ureditev površin za parkiranje v Dolenjah oz. pešpoti za sprehajalce (št. 9, 15.000 €): 97 točk

 

Območje 4: Dolina - vzhod

Izglasovane pobude:

1. mesto: Visoka notranja plezalna stena s previsom v dvorani v Lokavcu (št. 2, 15.000 €): 1.035 točk

2. mesto: Povezovalna pešpot, prihod v vas in športni park Martinše (št. 3, 15.000 €): 951 točk  

3. mesto: Ureditev povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki, skozi zaselek Bizjaki, vse do vasi Žapuže (št. 1, 15.000): 883 točk   

4. mesto: Ureditev prostorov ter postavitev muzejske zbirke vasi Budanje v prostorih stare OŠ v Budanjah (št. 4, 15.000 točk): 843 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud 60.000

Neizglasovana pobuda:

5. mesto: Javne pipe po Lokavcu za vaščane, pohodnike in kolesarje (št. 5, 14.500 €): 733 točk

 

Območje 5: Dolina – center

Izglasovane pobude:

1. mesto: Ureditev družinske kolesarske poti po območju Dolina – center s kolesarjem prijazno infrastrukturo (št. 3, 25.000 €): 703 točke

2. mesto: Celostna ureditev ceste med vasjo Cesta ter Vipavskim Križem (parkirišča pri pokopališču, zasaditev drevoreda, javna razsvetljava) (št. 2, 25.000 €): 636 točk

4. mesto: Ureditev prostora pred cerkvijo in gradom zaselka Brith v Velikih Žabljah (št. 4, 8.800 €): 395 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 58.800 €.

Neizglasovane pobude:

3. mesto: Ureditev večnamenskega prostora v prostorih bivše gostilne v Velikih Žabljah (št. 5, 15.000 €): 468 točk - IZPADLA ZARADI PREMALO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

5. mesto: Knjiga Vipavski priimki v občini Ajdovščina (št. 1, 15.000 €): 247 točk

6. mesto: Informacijska tabla ter označevalne table v naselju Male Žablje (št. 7, 9.750 €): 228 točk

7. mesto: Ureditev umiritve prometa na cesti skozi Velike Žablje (št. 6, 15.000 €): 221 točk

 

Območje 6: Dolina - zahod

Izglasovane pobude:

1. mesto: Vizualizacija naselbine na Sv. Pavlu nad Vrtovinom (št. 3, 25.000 €): 639 točk

2. mesto: Igrišče za košarko in rekreacijo v Potočah (št. 5, 15.000 €): 497 točk

3. mesto: Nakup zemljišča za parkirišča v Selu (št. 6, 15.000 €): 437 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 55.000 €.

Neizglasovane pobude:

4. mesto: Ureditev vstopne točke v vas Kamnje v povezavi z zgodbo in tradicijo košnje na Mali gori (št. 12, 15.000 €): 430 točk

5. mesto: Igrišče za odbojko na mivki ob športnem igrišču v Črničah (št. 7, 15.000 €): 408 točk

6. mesto: Info tabla pri izhodu z AC v Selu (št. 2, 10.000 €): 386 točk

7. mesto: Ureditev prostora s pitno vodo v Malovšah (št. 9, 15.000 €): 368 točk

8. mesto: Skrb za kulturno krajino na Ravnah – korita Slejki (št. 11, 15.000 €): 256 točk

9. mesto: Ureditev protismradnih pokrovov vaške kanalizacije v Batujah (št. 4, 9.500 €): 184 točk

10. mesto: Trg Gojače: projektna dokumentacija ureditve trga v Gojačah (št. 8, 9.000 €): 108 točk

11. mesto: Izdaja knjižice z opisi znanih ljudi zahodnega dela ajdovske občine (št. 10, 15.000 €): 103 točke

12. mesto: Stavbna dediščina vaških jeder Vipavske doline (praktični dogodki, izobraževanje, aktivno vključevanje krajanov, izvedba skupnostnih akcij …) (št. 1, 24.000 €): 59 točk

 

Skupina: Mladi

Izglasovane pobude:

1. mesto: Letna rezidenca mladih (uta / pergola z ureditvijo parka v Palah) (št. 5, 15.000 €): 725 točk

2. mesto: Celovita prenova skate parka v Palah (št. 7, 15.000 €): 631 točk

3. mesto: Vadbeni poligon – street workout v Velikih Žabljah (št. 6, 15.000 €): 527 točk

4. mesto: Ureditev mladinskega kluba v prostorih bivše OŠ v Budanjah ter nabava kakovostnega ozvočenja (št. 2, 15.000 €): 511 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 60.000 €.

Neizglasovane pobude:

5. mesto: Naprava za rekreacijo in druženje v druženje v Selu (zunanje fitnes naprave ob športnem igrišču v Selu) (št. 4, 14.400 €): 479 točk

6. mesto: Zunanji vadbeni prostor pri Domu krajanov Gojače (št. 1, 15.000 €): 370 točk

7. mesto: Polodprti nadstrešek nad prostorom, namenjenim mladim pri dvorani v Dolgi Poljani (št. 3, 15.000 €): 357 točk