Obvestila

Srečanja krajanov za oblikovanje pobud

datum: 28.05.2021
kategorija: Moja pobuda 2021

Občina Ajdovščina je občane pred oddajo pobud na »Moja pobuda« povabila na srečanja po krajevnih skupnostih, ki potekajo z namenom uskladitve idej za prijavo projektnih predlogov na Moja pobuda.

V teh dneh, od 24. do 28. maja, so bila izvedena srečanja v krajevnih skupnostih občine Ajdovščina. Srečanja so potekala v sproščenem, lokalnem okolju v dvoranah ali ob lepem vremenu kar na zunanjih površinah.

Na srečanjih so predsedniki KS krajanom predstavili, kaj omogoča »Moja pobuda«, kakšna so pravila in merila ter kaj je pomembno, da bo pobuda uspešna, se pravi izglasovana.

Krajani so imeli možnost predstaviti svoje pobude, jih uskladiti s sokrajani in se dogovoriti, katere pobude bodo podprli. Pitniki, klopi in orodja ob sprehajalnih poteh, ureditev nove sprehajalne poti, oprema za mobilni kino, izdaja spominske knjige … je le nekaj idej, ki so bile predstavljene in bodo do roka za oddajo, 2. junija, razvite v projektne predloge. Pri določenih predlogih, ki so bili predstavljeni, je bilo že tekom srečanj ugotovljeno, da ne ustrezajo kriterijem »Moje pobude«, so morda preobsežni ali jih ni moč izvesti zaradi tega, ker zemljišče ni v lasti občine ipd. Skladnost projektnih predlogov s pravili in merili »Moje pobude« ter s cilji in zmožnostmi občine bo namreč proučila Komisija za vloge in pobude občanov, ki bo izločila neustrezne. Zato je pomembno, da krajani vedo, katere predloge je smiselno razvijati in jih oddati na »Mojo pobudo«, ter za katere je bolj smiselno iskati sredstva iz drugih virov.

Srečanja krajanov za oblikovanje pobud v ponedeljek, 24. maja 2021, v KS Cesta, Dobravlje in Vipavski Križ.

Srečanje krajanov KS Cesta, 24. maj 2021   KS Vipavski Križ, 24. maj 2021

Srečanje krajanov KS Dobravlje, 24. maj 2021   Srečanje krajanov KS Dobravlje, 24. maj 2021

Srečanja krajanov za oblikovanje pobud v torek, 25. maja 2021, v KS Brje, Budanje in Col.

KS Brje, 25. maj 2021   Srečanje krajanov KS Budanje, 25. maj 2021

Srečanje krajanov KS Col, 25. maj 2021

Srečanja krajanov za oblikovanje pobud v sredo, 26. maja 2021, v KS Črniče, Plače, Selo, Šmarje in Ustje.

Srečanje krajanov KS Črniče, 26. maj 2021   Srečanje krajanov KS Plače, 26. maj 2021

KS Selo   Srečanje krajanov KS Šmarje, 26. maj 2021   Srečanje krajanov KS Ustje, 26. maj 2021

Srečanja krajanov za oblikovanje pobud v četrtek, 27. maja 2021, v KS Kamnje-Potoče, Otlica, Planina in Skrilje.

KS Kamnje-Potoče, 27. maj 2021   KS Otlica, 27. maj 2021

KS Planina, 27. maj 2021   KS Skrilje, 27. maj 2021

Srečanja krajanov za oblikovanje pobud v petek, 28. maja 2021, v KS Ajdovščina, Gaberje, Vrtovin in Žapuže.

KS Ajdovščina, 28. maj 2021   KS Gaberje, 28. maj 2021

KS Predmeja   KS Vrtovin, 28. maj 2021   KS Žapuže, 28. maj 2021