Obvestila

Znani so neuradni rezultati glasovanja Moja pobuda 2021-2022

datum: 27.06.2021
kategorija: Moja pobuda 2021

Letos se je glasovanja udeležilo kar 3.541 oseb, oddanih je bilo 3.541 glasovnic po območjih ter 591 glasovnic za skupino Mladi.

Območje 1: Ajdovščina – mesto

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Ureditev parka v območju bivše vojašnice Srečka Kosovela (št. 6, 13.200 €): 161 točk
 • 2. mesto: Ureditev košarkarskega igrišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini (št. 4, 15.000 €): 144 točk
 • 3. mesto: Ozelenitev javnih površin ob Goriški cesti v mestu Ajdovščina (št. 3, 15.000 €): 125 točk
 • 4. mesto: Postavitev plezalne stene Moonboard v Hiši mladih v Palah (št. 5, 15.000 €): 98 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 58.200 €

Neizglasovane pobude:

 • 5. mesto: Ograja ob reki Hubelj v centru Ajdovščine (št. 1, 5.000 €): 95 točk
 • 6. mesto: Znameniti Ajdovci v spominu in srcu – Slovenska pisateljska pot (št. 7, 6.050 €): 59 točk
 • 7. mesto: Montaža in nakup enot pri kolesarskih počivališčih in objektih z osnovnim kolesarskim orodjem in zračno tlačilko (št. 2, 5.000 €) : 26 točk

Območje 2: Gora

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Asfaltacija poti do športnega parka v Podkraju, zaključna dela in postavitev lesenega objekta za druženje (št. 5, 15.000 €) 869 točk 
 • 2. mesto: Postavitev informacijske table v Podkraju ter postavitev lesenega napisa »Dobrodošli« (št. 6, 7.500 €) 653 točk 
 • 3. mesto: Postavitev pitnikov na Kovku in Otlici za rekreativne športnike  (št. 2, 5.000 €)  491 točk
 • 4. mesto: Obnova zidu in pločnika na pokopališču Otlica (št. 4, 15.000 €) 357 točk  
 • 5. mesto: Izdelava ploščadi in plezalne stene ob športnem parku Lipov gaj na Colu (št. 1, 15.000 €)  337 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 57.500 €

Neizglasovani pobudi:

 • 6. mesto: Turistično informacijsko središče Gora (št. 7, 25.000 €) 304 točk
 • 7. mesto: Označba odcepov cest do zaselkov na Predmeji (št. 3,  15.000 €) 181 točk

Območje 3: Vipavski griči

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Pitniki na Vertovčvevi poti (št. 6, 13.600 €): 712 točk
 • 2. mesto: Ureditev počivališča in razgledne točke ob avtobusnem postajališču pod Brjami na odcepu za Kodrovi (št. 7, 15.000 €): 647 točk
 • 3. mesto: Park v borih na Ustjah (št. 10, 13.300,00 €): 625 točk
 • 4. mesto: Športne naprave na krožni poti na Ojstri vrh (št. 4 , 5.000 €):  617 točk
 • 5. mesto: Sanacija turistično informacijske točke Šmarje (št. 9, 9.150 €): 352 točk


Skupna vrednost izglasovanih pobud: 56.050 €

Neizglasovane pobude:

 • 6. mesto: Info točka, prostor za počitek in druženje pod kostanjem pri Kobolih (št. 1, 15.000 €): 338 točk
 • 7. mesto: Rekonstrukcija nekdanjega vodnjaka “štirne” in delna ureditev vaškega trga v Gaberjah (št. 3, 14.500 €): 274 točk
 • 8. mesto: Otroška igrala v Tevčah (št. 5, 14.540 €): 272 točk
 • 9. mesto: Izgradnja pokritega objekta in postavitev otroških igral v Zavinu (št. 2, 15.000 €): 192 točk
 • 10. mesto: Obnova vodnjaka v zaselku Marci – Planina, ki je v lasti občine Ajdovščina (št. 8, 13.899 €): 171 točk

Območje 4: Dolina – vzhod

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Ureditev pokopališča Budanje in Dolga Poljana: žarni zid, žarno pokopališče, pot med grobovi (št. 6, 25.000 €): 1.251 točk
 • 2. mesto: Ureditev vaškega studenca v Dolgi Poljani (št. 5, 5.000 €): 976 točk
 • 3. mesto: Pregradna dvižna zavesa v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu  (št. 1, 14.005,60 €): 498 točk
 • 4. mesto: Informacijska tabla in ureditev parkirnega mesta v strnjenem delu vasi Dolga Poljana (št. 7, 5.000 €): 470 točk
 • 7. mesto: Menjava in sanacija dotrajanih ograj v KS Žapuže (št. 3, 10.000 €): 321 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.005,60  €

Neizglasovani pobudi:

 • 5. mesto: Sanacija požarne poti in zaščita Doma krajanov Žapuže pred erozijo previsne stene (št. 4, 15.000 €): 447 točk
 • 6. mesto: Družabni prostor – nadstrešek med dvorano in asfaltnim igriščem (št. 2, 11.700 €): 375 točk

Območje 5: Dolina – center

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Izobljšava varnosti pešpoti okoli Vipavskega Križa in športnih rekvizitov pri Domu krajanov Plače (št. 6, 25.000 €): 848 točk
 • 2. mesto: Osvetlitev poti Reber (št. 4, 5.000 €): 470 točk
 • 3. mesto: Ureditev vaškega jedra v Skriljah – ureditev zemljišča v občinski lasti v neposredni bližini šole in cerkve za večnamensko uporabo (št. 12, 14.925 €): 422 točk
 • 4. mesto: Ureditev vaškega jedra v vasi Stomaž (št. 15, 15.000 €): 418 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.925 €

Neizglasovane pobude:

 • 5. mesto: Pot okoli Dobravelj (št. 11, 14.990 €): 384 točk
 • 6. mesto: Ureditev izhodiščne info točke za pohodno-tekaško pot »Skrlanka« (št. 13, 8.570 €): 381 točk
 • 7. mesto: Povezovalna kolesarska in pešpot Plače - Ajdovščina (št. 14, 10.000 €): 354 točk
 • 8. mesto: Informacijska tabla ter pitnik v Malih Žabljah (št. 5, 5.000 €): 301 točka
 • 9. mesto: Postavitev ekološkega mlaja in pitnika na Cesti (št. 3, 15.000 €): 208 točk
 • 10.mesto: Grajska pot – tematska pohodna pot med vinogradi (št. 2, 8.500 €): 203 točke
 • 11. mesto: Ureditev parkirišča ob pokopališču v Velikih Žabljah (št. 7, 15.000 €): 173 točk
 • 12. mesto: Informacijska točka za pohodnike in kolesarje v Velikih Žabljah (št. 1, 15.000 €): 164 točk
 • 13. mesto: Ureditev razsvetljave po »Poštajni« in razsvetljave po »Rebru« in postavitev križevega pota (št. 9, 15.000 €): 145 točk
 • 14. mesto: Popestritev turistične ponudbe v biseru Vipavske doline Vipavskem Križu (št. 8, 5.000 €): 74 točk
 • 15. mesto: Ureditev arboretuma Občine Ajdovščina, I. Faza (št. 10, 12.400 €): 39 točk

Območje 6: Dolina - zahod

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Vzpostavitev starodavne in povezovalne poti Kamnje – Vrtovin – Gojače – Malovše – Črniče (št. 7, 25.000 €): 871 točk
 • 2. mesto: Zakladnica kulturne in naravne dediščine pod Sv. Pavlom in širše (št. 2, 20.000 €): 590 točk
 • 3. mesto: Revitalizacija vaškega trga v Črničah – Parapet (št. 3, 15.000 €): 575 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 60.000 €

Neizglasovane pobude:

 • 4. mesto: Informativna tabla Mala Gora – Čaven (št. 9, 13.000 €): 387 točk
 • 5. mesto: Otroška igrala v športnem parku Selo (št. 6, 11.999,01 €): 338 točk
 • 6. mesto: Obnova fasade na domu krajanov Gojače – Malovše (št. 1, 15.000 €): 302 točki
 • 7. mesto: Ureditev vaškega jedra v Batujah (ustavitev prometa, ureditev območja pri cerkvi) (št. 5, 15.000 €): 264 točk
 • 8. mesto: Nadstrešek pri večnamenskem objektu v športnem parku Selo (št. 10, 10.000 €): 224 točk
 • 9. mesto: Izgradnja balinišča v Selu (št. 4, 15.000 €): 209 točk
 • 10. mesto: Ureditev okolice otroškega in košarkaškega igrišča v Potočah (št. 8, 5.950 €): 188 točk

Skupina: Mladi

Izglasovane pobude:

 • 1. mesto: Postavitev pitnika na počivališču za kolesarje pri Napoleonovem mostu v Dolenjah (št. 4, 15.000 €): 559 točk
 • 2. mesto: Ureditev rekreacijske točke ob Vertovčevi poti (št. 6, 15.000 €): 480 točk
 • 3. mesto: Naprave za rekreacijo, tekaško-srehajalne poti v Selu in okolici (št. 1, 14.700 €): 453 točk
 • 4. mesto: Wajduski G'rfiti (št. 8, 5.000 €): 452 točk
 • 7. mesto: #Wokviri.se (št. 7, 10.000 €): 380 točk

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 59.700 €

Neizglasovane pobude:

 • 5. mesto: Postavitev kolesarskega poligona v Malovšah (št. 2, 15.000 €): 450 točk
 • 6. mesto: Nakup multimedijske opreme za predvajanje video vsebin v Budanjah (št. 5, 15.000 €): 419 točk
 • 8. mesto: Ureditev mladinske sobe v prostorih KS Gaberje (št. 3, 10.000 €): 263 točk