Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

datum: 04.09.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za prostorsko ureditev skupnega pomena ter Okoljsko poročilo za OPPN, za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja.

 Gradivo bo javno razgrnjeno v avli Občine Ajdovščina od vključno 10. septembra 2018 do vključno 10. oktobra 2018, ogledati si ga bo mogoče v poslovnem času Občine Ajdovščina. V času javne razgrnitve bo gradivo v digitalni obliki javno razgrnjeno na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava - 4. oktobra 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a. 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila