Z novim pravilnikom več subvencij

datum: 13.03.2018
kategorija: Novice

Na zadnji seji so ajdovski občinski svetniki sprejeli tudi Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina, katerega bistvene novosti so višji odstotek sofinanciranja in dodatne spodbude za skupno čistilno napravo za več objektov.

Občina Ajdovščina že od leta 2015 s sofinanciranjem spodbuja k nakupu čistilnih naprav, do sredstev so upravičeni lastniki objektov v krajih, v katerih v naslednjih štirih letih ni načrtovane izgradnje kanalizacijskega omrežja. Doslej je bilo s pomočjo teh nepovratnih sredstev nabavljenih in nameščenih 27 malih čistilnih naprav.

Nov pravilnik pa prinaša dodatne ugodnosti - višji odstotek nepovratnih sredstev, in sicer 50 % vrednosti upravičenih stroškov, ki že vključujejo DDV (prej do 30 % upravičenih stroškov brez vključenega DDV). Najvišja možna subvencija je 1000 evrov. Predvsem pa se spodbuja združevanje več lastnikov objektov v projektu nakupa skupne male čistilne naprave. V tem primeru je mogoče pridobiti tudi do 100 % potrebnih sredstev, saj vsak tak posamezni lastnik lahko pridobi do 1000 evrov subvencije, naprave za več objektov pa so cenovno ugodnejše.  

Letošnji razpis za nepovratna sredstva za nakup male čistilne naprave bo objavljen takoj, ko pravilnik stopi v veljavo, predvidoma konec marca, oziroma v začetku aprila.