Stanislav Bačar, bibliofil in zbiralec fosilov (1938 - 2012)

Stanislav Bačar je v času svoje službene kariere nosil pomembne odgovornosti, družbeno poslanstvo pa je nadaljeval tudi kot upokojenec, z različnimi dejavnostmi, ki so bistveno obogatile življenje te doline in nam zapustil zgodovinsko bogastvo za prihodnost.

Stanislav Bačar je svojo prvo zaposlitev našel na Tekstini, nato je bil načelnik oddelka za ljudsko obrambo, nato predsednik Izvršnega sveta Občine Ajdovščina, svojo poklicno pot je zaključil na mestu direktorja Policijske uprave Nova Gorica.

Med osamosvojitveno vojno je bil član koordinacijske skupine Severno Primorske pokrajine ter je leta 1992 prejel častni znak svobode RS za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti med osamosvojitvijo.

Tudi po upokojitvi je ostal izredno dejaven ter je bil močno vpet v pore družbenega življenje naših krajev tako-rekoč do zadnjega diha. Deloval je na različnih področjih – bil je zbiralec fosilov, dragocenih knjig in predmetov naše dediščine, prizadeval si je za ohranjanje narave ter se ukvarjal z raziskovanjem naše preteklosti.

Stane Bačar je Slovencem ponovno odkril Matijo Vertovca, postavil temelje pohodnim Vertovčevim potem, bil ustanovni član in dolgoletni predsednik Društva Matija Vertovec. Še pred tem je svojo bogato zbirko fosilov v sodelovanju z Goriškim muzejem postavil na ogled v Ajdovščini ter zanjo leta 2004 prejel ugledno Valvasorjevo priznanje. Kot zbiratelj davnih ostankov življenja je presegal ljubiteljski nivo, saj je razstavljal v uglednih muzejskih ustanovah doma in v tujini.

Kasneje se je aktivno lotil raziskovanja naše tehnične dediščine in odkrivanja tančic srednjeveških časov v naših krajih. Najprej je nastala knjiga, nato je bil iniciator praznovanja 450. obletnice zagona ajdovskih fužin, ob katerem je izšla tudi zgibanka. Je tudi avtor razstave o tehnični dediščini Hublja, ki si jo je še vedno mogoče ogledati v prostorih mladinskega hotela v Ajdovščini.

Stane Bačar je bil pobudnik in glavni urednik obsežnega zbornika o osamosvajanju primorskih krajev Njim vsem pripada slava.

Stane Bačar je bil znan po svoji skromnosti in predvsem po svoji želji in pripravljenosti pomagati, sodelovati – kadarkoli in s komerkoli. Kljub svoji bolezni, ki ga je pestila nekaj let, se nikoli ni predal in je ostal aktiven do zadnjega diha. Žal so njegovi načrti ostali nedokončani. Prav na dan občinskega praznika, 5. maja 2012 v zgodnjih jutranjih urah, je po dolgi in težki bolezni umrl. Ajdovščini je, poleg svojega lastnega zgleda in velikega ugleda, zapustil zgodovinsko pomembna odkritja.