12. novembra 1561 so pričele delovati fužine ob Hublju

12. novembra leta 1561 je Cesar Ferdinand izdal koncesijo za dva plavža ob Hublju in v dolini Vodic. Vsebina je bila zapisana v posebnem Patentu. Na podlagi tega dokumenta so začele z delom fužine na Fužinah, kar pomeni začetek delovanja proizvodnih dejavnosti ob Hublju in temelj za vse kasneje industrijske dejavnosti Ajdovščine.

Pod izvirom reke Hubelj nad Ajdovščino je v 2. polovici 16. stoletja delovala železarna, znana kot fužina Hubelj. V njej so pridobivali železo z redukcijo železove rude – limonita iz rudnika Napredalo med Podkrajem in Vodicami. Ob začetku delovanja je bila fužina namenjena predvsem kovnemu železu. Ko pa so peči predelali v plavž za proizvodnjo grodlja, je tudi količina narasla na 45 t/letno, z oceno letne proizvodnje preko 200 t. V fužini so proizvajali vse tri železne materiale, to je kovno železo, jeklo in grodelj. Ta je bil namenjen predvsem livarskim izdelkom.

Lesno oglje so kuhali v gozdovih Trnovskega gozda in Hrušice. Železo so predelovali v lastnih kovačijah, opremljenih s kovaškimi ognjišči ter kladivi in mehovi na vodni pogon. 

Kovali so ročna orodja za lastne potrebe, za delo na polju in v vinogradu ter v gozdu in rudniku, izdelovali so granate in krogle ter okovja za ladijske topove. Vlivali so celo retorte za žganje cinabarita v rudniku živega srebra.

Fužine so s krajšim presledkom delovale od leta 1561 do leta 1700.

Ob Hublju je skozi stoletja nastajalo mnogo obrtnih in industrijskih obratov in oblikovala sta se dva obrtno-industrijska centra - na Fužinah in niže ob strugi, v Palah. Ostanki nekdaj mogočnih objektov in delavnic so še danes vidni, najlepše pa so ohranjene prav fužine na Fužinah, ki so bile v 70. letih prejšnjega stoletja delno zaščitene.