Sv. Pavel nad Vrtovinom

Skalna vzpetina v pobočju pod Čavnom, imenovana Školj sv. Pavla, je naravna utrdba, kjer so iskali varno zatočišče prebivalci tega dela doline že od prazgodovine dalje. Dobro so ohranjeni le sledovi utrjevanja iz pozno antičnega obdobja (4. do 6. stol.). Tedaj je na robu prepadnih sten zrasel obrambni zid, katerega ostaline še vidimo na platoju.

 

 

 

Rimski vodni stolp nad VrtovinomV vojnem času je bil za veliko naselbino na Školju stalni vodni izvir v vznožju stene življenjskega pomena. Zato so ta izvir razširili v zajetje, utrjevalci naselbine pa so nad njim zgradili mogočen stolp. Vodo so nosili iz stolpa po strmih stopnicah preko južnega roba skal, dostop je bil zavarovan s prečnim zidom v severno vzhodnem vogalu stolpa. Z juga je na stolp naslonjena obokana cisterna. Zaprta je z zidom, ki je bil pozneje morda namerno porušen. Voda leži danes pol metra pod nivojem zasutja v cisterni. V stolpu domnevamo obstoj lesenih etažnih odrov, v dnu stopnic pa podest za zajemanje, kajti vodna gladina je bila nekdaj nedvomno višja.

Raziskovanje v stolpu in v najbližji okolici še ni končano. Dosedanja konservatorska dela so bila namenjena le utrjevanju razrahljanih ruševin, saj je poldrugo tisočletje zidove in oboke kljub trdni zidavi močno omajalo. Delo sta financirali Kulturna skupnost SRS in Občina  Ajdovščina.

Zavod za varstvo kulturne dediščine