Utrdba Tabor nad Črničami

Zaselek (utrdba) Tabor, ki leži na izpostavljenem griču nad Črničami je po vsej verjetnosti zametek naselij Ravne in Črniče. Tabor je postavljen na pomembni strateški točki, ki je obvladovala stare poti med Črničami, Batujami in Selom. Služil je že Rimljanom kot opazovalna in signalna točka.

Tabor nad Črničami Strateški pomen je ta grič imel v preteklosti, saj njegova lega v osrčju Vipavske doline (prehod iz padske nižine na vzhod) in njegova naravna oblika omogoča nadzor in opazovanje vzhodnega in zahodnega dela Vipavske doline ter zelo učinkovito samoobrambo pred sovražnikovimi napadi. Tabor je bil z obzidjem zgrajen 1413 kot gradišče, z namenom samoobrambe pred Turki. Pomembno vlogo je odigral še v bojih med Beneško republiko in Habsburžani, ter med I. in II. svet. vojno.