Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

datum: 21.01.2013
kategorija: Aktualni projekti

Na Stritarjevi ulici 1a bo do sredine prihodnjega leta stavba Rdečega križa dobila novo vsebino in obliko. Rob ajdovskega trga pa bo dobil nov center, namenjena predvsem ustvarjalnemu preživljanju prostega časa aktivnih upokojencev. Okrasila bo osrednji ajdovski trg in ga z vabljivimi vsebinami poskušala prebuditi nazaj v življenje.

Stavba na Stritarjevi ulici Stavba na Stritarjevi ulici, kjer je imela pisarne in skladišča ajdovska območna enota Rdečega križa, je zaradi nevarne dotrajanosti že dlje časa zaprta ter potrebna rušitve. Ajdovski trg pa nujno potrebuje novih vsebin, ki bi nanj ponovno privabile življenje. Občina Ajdovščina se je odzvala pobudi in prošnji domačih društev, v katerih se združujejo upokojenci ter Območni enoti Rdečega križa Ajdovščina in pripravila projekt, s katerim bo degradirano območje znotraj zaščitene Castre revitalizirano. Novogradnja bo ohranjala vse pomembne atribute preteklih časov, namenjena bo srečevanju, ustvarjanju, izobraževanju ter bo z vsemi temi dejavnostmi oživila mestno središče. Na mestu stare stavbe bo zgrajen Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina (CTŽO). V novih prostorih se bodo srečevali aktivni upokojenci, ki bodo tu imeli možnost uresničevati svoje želje po vsakovrstnem ustvarjanju in izpopolnjevanju svojega znanja. Hkrati pa bo center namenjen tudi medgeneracijskemu povezovanju in izmenjavi izkušenj, s poudarkom na ohranjanju običajev in dediščine, tu bodo lahko potekala razna izobraževanja in kulturne prireditve za širšo javnost. Nova stavba naj bi torej postala prostor za srečevanje vseh generacij, le-te pa bodo prebudile osrednji mestni trg in mu vdahnile prepotrebne in vsem dobrodošle živahnosti.

Investicijski program je izdelan, potrdili so ga tudi občinski svetniki. Zavod za varstvo kulturne dediščine se je, kljub zaščitenosti, zaradi dotrajanosti stavbe, strinjal z rušitvijo ter z načrti za novogradnjo. Tudi arheologi so že pregledali območje. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v februarju, ko bo izbran tudi izvajalec. V tem mesecu bo projekt prijavljen na razpis MGRT za sofinanciranje občine, hkrati pa se začenjajo tudi že prva dela na terenu.

Sredi leta 2014 se bodo v Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina lahko vselila društva in dejavnosti. Vrednost projekta je 810.429,65 evrov, 350.000 evrov bo prispevalo gospodarsko ministrstvo, preostanek je že načrtovan občinski proračunski strošek v dveh letih.

Obstoječa stavba beleži zanimivo zgodovino, grajena je bila postopoma, najkasneje je bil dograjen vzhodni del stavbe, ki skriva dobro ohranjen vodnjak. Prve idejne zasnove so bile izdelane na Občini, na Oddelku za okolje in prostor (Marica Žen Brecelj). Nadaljnje načrte za objekt pa je izdelala družba za projektiranje Acma d.o.o. iz Ajdovščine,  arhitektka Urška Rodman Mužina.

Render CTŽU 1Zasnovan je tako, da ohranja urbanizem Castre. Tloris novogradnje je nekoliko manjši, kot obstoječe stavbe, tako bo najožja ajdovska »gasa« dobila nekaj prepotrebnega prostora. Glavni vhod v stavbo bo iz južne fasade premaknjen na jugovzhodni vogal stavbe. Izrazito javen značaj bo imelo pritličje, ki bo preko posameznih večjih steklenih površin komuniciralo z okolico in mestom. Tu bodo dvorana, razstavno-prodajni prostori, večnamenski prostor, dvigalo, sanitarije, tudi za invalide, shramba in še nekaj drugih nujnih servisnih prostorov.

V nadstropju bodo dve učilnici, dve pisarni in prostori za Rdeči križ (pisarna in učilnica). Mansarda bo večidel namenjena strojnim inštalacijam ter večji shrambi, tu pa bo prostora še za pisarne in atelje za različne ustvarjalne dejavnosti. Na nepokriti terasi mansarde bo nameščena toplotna črpalka.

Render CTŽU 2Obstoječi »podaljšek« na severni strani hiše bo nadomestil odprt prostor, manjši trg, katerega osrednji element bo dobro ohranjeni vodnjak, ki je tudi edini vodnjak v Castri in bo tako postal pomemben del javnega prostora – trga.  Zanimivo bo uporabljen tudi kamniti tlak, ki bo iz notranjosti objekta prestavljen na območje novega trga ter pred glavni vhod v novo stavbo. Znotraj projekta bo komunalno urejeno ožje območje objekta na način, da se bo navezovalo na kasnejšo ureditev starega mestnega jedra.

Krovni društvi, ki združujeta domače upokojence, sta Društvo upokojencev Ajdovščina in Društvo MOST, univerza za 3. življenjsko obdobje, ob teh pa deluje še vrsta manjših skupin, tudi medgeneracijskih, ki bodo lahko s pridom uporabljala nove prostore. Pretežno delujejo v najetih prostorih, manjka jim lastni in skupni prostor za delovanje in srečevanje. Pohvalijo se lahko z izredno aktivnimi in pestrimi dejavnostmi in si zaslužijo prostore, ki bodo vsem dostopni in kjer bodo lahko še dejavnejši.

Investicijski program Center za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina