Pod letališčem raste novo krožišče

datum: 12.01.2019
kategorija: Novice

Stroji so že zakopali v križišču pod letališčem, kjer Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Ajdovščina gradi krožišče. Gradnja bo trajala približno pol leta, v tem času se bo prometni režim prilagajal delom.

Investitor novega krožišča je DRSC, Občina Ajdovščina pa pri projektu finančno sodeluje zaradi izgradnje pločnikov in ureditve javne razsvetljave. Vrednost celotne investicije je 485.000 evrov, prispevek občine je 138.000 evrov.

Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Kolektor CGP d. o. o. Nova Gorica, ki je že pričelo z deli. Ob enopasovnem krožnem križišču bodo zgrajeni še pločniki, urejeno odvodnjavanje in nameščena javna razsvetljava. Po predvidevanjih bi gradnja morala potekati tekoče, saj na območju ni nobenih obstoječih komunalnih vodov, ki bi se jim bilo potrebno izogibati, ali jih prestavljati. Tako da izvajalec zagotavlja izvedbo znotraj določenega roka, to je letošnji 15. julij. Prometni režim bo v tem času prilagojen gradbišču, torej delno spremenjen, vendar predvidoma brez semaforjev.