Javno naročilo Razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva

datum: 11.07.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva

 

grevislin

Javno naročilo Razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva je objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno št. JN004908/2019-W01, z dne 11. 7. 2019.

Projekt Grevislin je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V- A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Rok za oddajo ponudbe je do 31. 7. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 25. 7. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Popis

ESPD

Popravek obrazcev - 19. 7. 2019