Poziv za prijavo škode v kmetijstvu

datum: 14.01.2020
kategorija: Novice

Neugodne vremenske razmere so kmetom na našem območju med lanskim junijem in avgustom pustila velike posledice. Za oškodovance je Uprava RS za zaščito in reševanje pozvala k prijavi škode. Rok za oddajo prijav je sreda, 22. januar.

Uprava RS za zaščito in reševanje je potencialnim oškodovancem po neugodnih vremenskih razmerah (sušna, deževna obdobja, pozeba) v tekoči kmetijski proizvodnji v obdobju med 11. junijem in 24. avgustom 2019 poslala obrazce za prijavo škod, na katerih so navedeni podatki o oškodovancih in potencialno poškodovanih področjih – GERK-ih (grafičnih enotah rabe kmetijskega gospodarstva).

Oškodovance pozivamo, da obrazce izpolnijo z vsemi potrebnimi prilogami in jih izpolnjene osebno prinesejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali pa jih posredujejo po pošti. Prijave sprejemamo samo za področja, ki ležijo na območju Občine Ajdovščina.

Uprava za zaščito in reševanje RS nas je opomnila, da so priznana kultura s strani Javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko – gozdarski zbornici Slovenije in regijske komisije le oljke. Prosimo, da na obrazce pišete le to kulturo, vse ostale ne bodo upoštevane, saj bo vnos v aplikacijo onemogočen. 

 

 

Rok za oddajo prijav škode je ponedeljek, 20. 1. 2020.

Oškodovanci obrazce dopolnijo z odstotkom dejanske poškodovanosti priznanih posameznih kultur, dejansko poškodovano površino, vpišejo ime zavarovalnice in številke zavarovalne police in višine izplačane škode s strani zavarovalnice.

Poleg obrazca je prijavi potrebno predložiti še: dokazilo o izpadu prihodka, izjavo de minimis glede enotnega podjetja, zapisnik zavarovalnice, fotokopijo zavarovalne police, iz katere mora biti razvidna površina zavarovanih kmetijskih kultur, potrdilo o izplačilu zavarovalnice (iz potrdila mora biti razvidna številka zavarovalne police, datum sklenjenega zavarovanja in višina izplačane zavarovalnine s strani zavarovalnice).

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. številko: 05 3659 135 (Doris Grmek).

Prilagamo:

1) Obrazec za prijavo škode za oškodovance, ki niso prejeli prednatisnjenega obrazca 2.09

2) Izjava o enotnem podjetju, ki je obvezna priloga prijave škode. V kolikor ima oškodovanec še kakšno registrirano dejavnost, kot podjetje ali s. p., mora v tabelo na obrazcu vnesti zahtevane podatke o tem podjetju, izjavo izpolniti in podpisati. Če pa nima druge dejavnosti, izjavo samo izpolni in podpiše.