V Sloveniji je razglašena epidemija koronavirusa

datum: 12.03.2020
kategorija: Koronavirus

Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite občine Ajdovščina je že izdal dva sklepa v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa. Za danes popoldan je sklicana seja štaba Civilne zaščite, nato pa sledi še sestanek z direktorji občinskih javnih zavodov.

Prvi sklep zajema naslednje ukrepe:

- za javnost se zapre javne prostore, in sicer domove krajanov, MKC Hiša mladih, Športni center Ajdovščina in druge športne dvorane, Ljudsko univerzo Ajdovščina, Pilonovo galerijo Ajdovščina, TIC Ajdovščina in druge podobne javne objekte;

- Ljudska univerza Ajdovščina prekine izvajanje vseh programov;

- Lavričeva knjižnica prilagodi način delovanja tako, da se omogoči izposojo in vračilo knjig od zunaj;

- Lekarna Ajdovščina prilagodi način poslovanja tako, da tudi v rednem delovnem času posluje preko okenca za izvajanje dežurstev;

- Dvorano prve slovenske vlade se zapre za vse javne dogodke.

Z drugim sklepom pa poveljnik občinskega štaba CZ vsem društvom in drugim organizacijam na območju občine Ajdovščina odreja prekinitev vseh dejavnosti, dogodkov in rednega dela, ki vključuje zbiranje članov, oziroma uporabnikov.

Oba sklepa stopita v veljavo takoj.

Občanke in občane ponovno naprošamo, da se držijo vseh navodil pristojnih služb! 

Sklep poveljnika CZ - ukrepi 

Sklep poveljnika CZ - društva