Čas za podaljšanje urnikov obratovanja gostiln in kmetij še do konca leta

datum: 02.12.2021
kategorija: Novice

Konec leta se bliža, zato obveščamo gostinske obrate in kmetije, ki sprejemajo goste, in želijo v letu 2022 poslovati izven rednega obratovalnega časa, naj čim prej najavijo urnik obratovanja za prihodnje leto.

Gostinski obrati in kmetije, ki sprejemajo goste, lahko poslujejo le s potrjenim obratovalnim urnikom. Če želijo poslovati v podaljšanem obratovalnem času, je potrebno urnik potrjevati vsako leto znova. Redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, če torej želi gostilna ali turistična kmetija poslovati izven tega časa, je potrebno nove urnike še pred koncem leta najaviti občinski upravi. Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina, v zavihku »Postopki in obrazci«, pod naslovom Obratovalni čas gostiln in kmetij. Tu so objavljene tudi podrobnejše informacije o postopku. K vlogi za podaljšan obratovalni čas je potrebno priložiti še mnenje krajevne skupnosti ter soglasje lastnika, v kolikor gostinec ni lastnik objekta.