Lokarjev park je v dobri zeleni kondiciji!

datum: 24.01.2023
kategorija: Novice

Konec lanskega leta je bila v Lokarjevem parku opravljena arboristična študija, ki je preučila stanje dreves. Ugotovljeno je bilo, da so drevesa v dobrem stanju, predlagani so le minimalni posegi. Občina Ajdovščina bo sicer v sklopu Boscarolove donacije posadila in ozelenila površine tako v mestu kot na podeželju. Projekt je tik pred podpisom pogodbe.

Občina Ajdovščina je zaradi pomembnosti ohranjanja in negovanja Lokarjevega parka naročila izdelavo arboristične študije – pregleda stanja obstoječih dreves, s smernicami za nadaljnje ukrepanje. Izdelala jo je arboristka Tanja Grmovšek. Na območju parka je evidentiranih 77 dreves, prevladujejo drevesa lipe, bresta, platan in divjega kostanja. Ugotovljeno je bilo, so drevesa v dobri 'zeleni kondiciji', predlagani so le manjši posegi. Na območju rastišča platane pri spomeniku NOB, kjer je večji del površine pokrite z asfaltom, predlagajo odstranitev asfalta in namestitev kamnite podlage, kar bo Občina v kratkem naročila KSD. Rastišče korenin se je namreč na tem mestu precej razbohotilo. Na nekaterih drevesih so opazni tudi vplivi burje, vendar so se drevesa na območju uspešno adaptirala in so nasploh v zelo dobri 'kondiciji'.    

 

Park ima sicer bogato zgodovino. Večina dreves je bila posajenih v osrednjem delu ter po robovih parka konec 19. stoletja. Prvotno so sadili divji kostanj in brest, dodane so jim bile platane, po drugi svetovni vojni so bila sajena večinoma lipova drevesa. V sklopu projekta ozelenitve površin v Ajdovščini in njeni okolici, ki izhaja iz donacije Taje in Iva Boscarola, pa se bo Ajdovščina in bližnja okolica ozelenila s 1147 drevesi, 463 gozdarskimi sadikami, 1694 grmovnicami in 45831 trajnicami. Projekt je tik pred podpisom pogodbe z izvajalcem.