Kulturno-turistično-športno društvo Stomaž 87

Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru 7. novembra 2004 v Stomažu z namenom poživitve kulturnega, turističnega in športnega življenja v naši vasi. Ime Stomaž 87 izhaja iz naslova najvišje ležeče hišne številke pri Stomažih, to je koča na Čavnu. Tja se Stomažani vsako leto (od ustanovitve dalje) odpravimo v okviru pohoda »Foučkarji na Čavnu«, ki je postal že tradicijonalen.

Kulturno-turistično-športno društvo Stomaž 87
Stomaž 10b
5263 Dobravlje
Tel.: 041 907 958 (Vesna Kobal)
E-pošta: vesna.kobal@yahoo.com

Spletna stran društva

V »stari šoli« imamo dvorano, ki služi kot prostor za pevske vaje Stomažank, sestanke, prireditve ob miklavževanju, materinskem dnevu, plesnim vajam ter telovadbi. Dolgoletna želja pa še vedno ostaja ureditev športnega igrišča in tudi organizacija šagre s plesom. Namen društva je pospeševanje prostovoljnega dela, zlasti med mladimi in povezovati generacije. Predvsem pa želimo izkoristiti številne talente, ki jih imajo Stomažani. V sklopu društva KTŠD Stomaž 87 potekajo: praznovanje materinskega dneva, izleti, smučanje, nastopi vokalne skupine Stomažanke, plesne vaje, telovadba za starejše in mlajše, potopisna predavanja, miklavževanje, pohod »Foučkarji na Čavnu«, romanje iz Stomaža na Sveto Goro, kresovanje…

Razlogi za ustanovitev društva:

Navkljub navideznemu mrtvilu se v preteklosti organiziralo nekaj prireditev, ki pa so ostale v ožjih vaških okvirih. Tako je bilo organiziranih več miklavževanj, praznovanj materinskega dneva, srečanja pevskih zborov, izletov in tako naprej. Že več let so med najbolj aktivnimi vaščani člani cerkvenega pevskega zbora, in otroškega pevskega zbora prav tako pa malo pred ustanovitvijo tudi dekliška vokalna skupina Stomažanke. Pri organizaciji prireditev smo se srečevali s problemom financiranja. Vse prireditve smo organizirali s številnimi urami prostovoljnega dela in prostovoljnimi prispevki. Prav zaradi potrebe po lažjem zagotavljanju sredstev za izvajanje vseh teh dejavnosti, druženja in številnih drugih dejavnosti, smo se mlajši Stomažani povezali in ustanovili društvo.