Športno društvo Rekreativček

Športno društvo Rekreativček je bilo ustanovljeno v letu 2007 na pobudo dveh diplomantov Fakultete za šport. Namen društva je skrbeti za športno rekreativno dejavnost otrok in odraslih v občini Ajdovščina in njeni okolici.

Primarna dejavnost društva je plavanje, ki se tedensko skozi celo leto izvaja v notranjem bazenu Športnega parka Ajdovščina, poleg tega pa izvajajo še mnoge druge rekreativne programe na osnovnih šolah ter tudi rekreativne programe za odrasle. 

V času šolskih počitnic, otrokom ponujajo programe plavanja in smučanja, ter tako poskrbijo za otrokovo aktivno preživljanje počitnic.

Pudariti velja, da vse vsebine programov temeljijo na razvoju osnovnih gibalnih sposobnosti in spretnosti, prilagojene pa so posameznim starostnim stopnjam, predznanju in količini vadbe.

Športno društvo Rrekreativček
Cesta 13, 5270 Ajdovščina
Tel.: 041 472 128 (Tomaž Lulik), 040 348 264 (Martin Koron)
E-pošta: rekreativcek@gmail.com
Spletna stran: http://rekreativcek.gmajna.eu