Društvo za kulturo, šport, turizem in razvoj Ortaona

Društvo Ortaona skrbi za vsestransko prijazno družabno življenje v kraju. Oživlja pozabljene navade, ureja okolico in organizira mnoge prireditve.

Društvo za kulturo, šport, turizem in razvoj Ortaona
Vrtovin 57a
5262 Črniče
Predsednik društva: Simon Čermelj, 05 364 71 45, 040 627 198
E-pošta: turisticno.drustvo@vrtovin.si
Spletna stran: www.vrtovin.si