Turistično društvo Okno

Bistveni namen ustanovitve društva je pospeševanje razvoja turizma na Gori in povezovanje vseh nosilcev turistične dejavnosti. Društvo je zraslo iz želje skupine mladih z Gore, da bi tudi uradno povezavli različne dejavnosti, ki so v zadnjih dveh desetletjih na Gori na novo in bogato vzbrstele.

Društvo je bilo uradno ustanovljeno v avgustu leta 2006, čeprav je bila skupina aktivna že pred tem. Ime so si nadeli po najlepši znamenitosti v njihovem kraju - Otliškem oknu.

So organizatorji večine družabnih prireditev v svojih krajih, med katerimi je najbolj odmevna ANGELSKA NEDELJA, na prvo septembrsko nedeljo.

Kmalu po ustanovitvi jim je ob pomoči Občine Ajdovščina uspelo obnoviti Zadružni dom, kjer dandanes gostujejo mnoge družabne, gledališke, glasbene in druge prireditve, uporaben pa je tudi za druženje krajanov.

Znotraj društva deluje tudi dramska skupina, ki se loteva predvsem humornih del.

Pomemben del njihove dejavnosti pa je tudi skrb za turistično pohodno pot PO ANGELSKI GORI, kamor vas še posebej lepo vabijo v maju, ko poteka organiziran pohod.

Več informacij o Turističnem društvo Okno poiščite na njihovi spletni strani.

Turistično društvo Okno
Otlica 47
5270 Ajdovščina
Info: Matej Bolčina 040 238 688
E-pošta: td.okno@gmail.com