Policijska postaja Ajdovščina

Policijska postaja Ajdovščina spada v okvir Policijske uprave Nova Gorica. Komandir PP Ajdovščina je Marko Terbovšek.

POLICIJSKA POSTAJA AJDOVŠČINA

Goriška cesta 16, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/365 72 00; fax: 05/366 36 13

E-pošta: pp_ajdovscina.pung@policija.si

Spletna stran Policije: www.policija.si