Geodetska pisarna Ajdovščina

Geodetska služba skrbi za osnovne podatke o prostoru in nepremičninah. Geodestka pisarna v Ajdovščini ima prostore na Gregorčičevi ulici. 

Geodetska služba skrbi za osnovne podatke o prostoru in nepremičninah v urejenih zbirkah podatkov ter zagotavlja storitve povezane z evidentiranjem sprememb v prostoru in na nepremičninah, izvaja koordinacijsko vlogo na področju nepremičninskega sistema in prostorske podatkovne infrastrukture ter v sodelovanju z ministrstvom za finance uvaja množično vrednotenje nepremičnin, z namenom zagotoviti temelje za uspešno in učinkovito upravljanje z nepremičninami ter zagotoviti podatke za objektivno in celovito obdavčenje nepremičnin ter izboljšanje učinkovitost trga z nepremičninami.

Zagotavlja pogoje za izvajanje geodetskih meritev in za skladnost državnega koordinatnega sistema z evropskim koordinatnim sistemom. Strateški cilji podpirajo razvoj nepremičninskega sistema in razvoj topografskega sistema z namenom podpore izvajanju politike urejanja prostora in okolja ter kmetijske in zemljiške politike na podlagi nepremičninskih in prostorskih podatkov oziroma na teh podatkih temelječih kazalcih. 

Razvoj osnovnega geodetskega sistema z namenom razvoja sodobnih metod geodetske izmere, zajemanja podatkov in uvajanja novih storitev, temelječih na satelitski tehnologiji pri določanju položaja (lokacijske storitve) je prav tako eden izmed strateških ciljev geodetske službe.

GEODETSKA PISARNA AJDOVŠČINA

Gregorčičeva ulica 28, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/364 44 00; fax: 05/364 44 11

e-naslov: pisarna.guajdo@gov.si 

Spletni portal Geodetske uprave RS: www.gu.gov.si