Center za socialno delo Ajdovščina

Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. V Skupnost CSD se povezuje 61 centrov za socialno delo na območju Republike Slovenije. 

Center za socialno delo Ajdovščina

Sedež: 

Gregorčičeva 18, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/368 06 12, fax: 05/368 06 24

E-naslov: gpcsd.ajdov@gov.si 

Poslovna enota, kjer urejate pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, najemnina, zdravstveno zavarovanje, pogrebnina, posmrtnina) in pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih: 

Vipavska cesta 6E v Šturjah (v stavbi Avto Krka, prvo nadstropje)

05/969 58 70 (starševsko varstvo in družinski prejemki) 

05/969 58 71 (uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) 

Uradne ure: 

Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

Petek: od 8.00 do 13.00