Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izpostava Ajdovščina

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.  Sklad ima v Ajdovščini prostore na Vipavski cesti.   

V skladu s temeljnimi cilji delovanja Sklada, kot so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov, ima Sklad dve ključni strokovni delovni področji: Sektor za kmetijstvo, Sektor za gozdarstvo.

Z namenom zagotovitve racionalnejše organizacije poslovanja in dostopnosti storitev uporabnikom na območju Republike Slovenije so v Sektorju za kmetijstvo v okviru 4 upraviteljstev po terenu organizirane območne izpostave. 

Območna izpostava Ajdovščina

Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05 364 33 90, 05 364 33 93
E-naslov: skzgrs.ajdovscina@gov.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-15.00

Spletni portal Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS: www.s-kzg.si/si