Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica

Gospodarska zbornica Slovenije je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini. V naši regiji podporo gospodarstvu nudi Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica. 

logo_gzs_OZGO_SPB_RGB.jpgSeverno Primorska gospodarska zbornica je prva vstopna točka gospodarstva za razvoj regijske infrastrukture, za pospeševanje inovativnosti in ima svoj glas pri oblikovanju zakonodaje. 

Zbornica svojim članom nudi nasvete, tudi brezplačna svetovanja, v okviru oddelka za javne listine pa izdajajo dve skupini listin - s področja mednarodnega poslovanja ter s področja prevozov v cestnem prometu. 

Predsednik Severne Primorske gospodarske zbornice v mandatu 2023-2027 je Boštjan Jerončič, INCOM, d. o. o. 

Direktorica zbornice je mag. Nevenka Volk Rožič

Kontakt: 

Severno Primorska gospodarska zbornica 

Sedejeva 2 a, 5000 Nova Gorica 

Telefon: 05 330 60 30 

e-naslov: oz.sev-primorska@gzs.si