Projekt Holistic, za zgodnje odkrivanje požarov

 Občina Ajdovščina je konec leta 2013, skupaj s še 19 partnerji iz 8 držav, uspela preko razpisa IPA Adriatic pridobiti sredstva za strateški projekt Holisic. Projekt je bil namenjen vzpostavitvi sistemov zgodnjega odkrivanja požarov v naravi ter drugih tveganj. Izvajal se je v letih 2014, 2015 in 2016. 

Holistic Cilj mednarodnega projekta Holistic je bil s pomočjo termovizije najti najboljši način za zgodnje odkrivanje požarov, pa tudi drugih nesreč v naravi. Vodilni partner v projektu je bila  Splitsko-Dalmatinska županija, iz Hrvaške sodelovalo je še sedem partnerjev, šest iz Italije, dva iz BIH, po eden iz Grčije, Albanije, Makedonije, Srbije, Slovenijo pa je zastopala Občina Ajdovščina.  

Delež, ki ga je Občina Ajdovščina vložila, je znašal 5 % vrednosti njenega dela projekta v vrednosti 666.500 evrov, torej le dobrih 33.000 evrov. Vrednost celotnega mednarodnega projekta pa je bila okoli 10 milijonov evrov.

Spletna stran projekta Holistic