Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini

datum: 29.06.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina obvešča, da od 29. junija 2020 naprej, na spletni strani (www.ajdovscina.si) in v prostorih Občine Ajdovščina (Cesta 5. maja 6a) poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini.
Javna obravnava bo potekala 30. junija 2020 ob 16.30 v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Vabljeni!

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini 

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini 

Grafični del: 

Prikaz območja obdelave 

Parcelacija 

Funkcionalno oblikovalski pogoji 

Situacija prometnega omrežja 

Komunalna in energetska infrastruktura 

Ureditvena situacija s prerezom 

Okoljsko poročilo: 

Okoljsko poročilo za OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa 

Priloga 1 - območje OPPN 

Priloga 2 - namenska razba območja OPPN 

Priloga 3 - strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za segment hrupa 

Priloga 4 - Odločba