Pravila ETM kviza

datum: 16.09.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina organizira ETM kviz z namenom promocije Evropskega tedna mobilnosti 2020 in spodbujanja dobrih praks na področju pametne mobilnosti. Namen kviza je spodbujanje občank in občanov k trajnostni mobilnosti in osveščanje o kakovostni prometni situaciji v urbanih središčih, s poudarkom na varovanju okolja in zdravja ljudi.

Trajanje kviza

Kviz poteka v času Evropskega tedna mobilnosti, od 16. do 22. septembra 2020, vsak delovni dan, preko spletne strani Občine Ajdovščina, www.ajdovscina.si.

Način sodelovanja

Vsak delovni dan od 16. do 22. septembra 2020 se na spletni strani Občine Ajdovščina objavi vprašanja ter e-naslov, na katerega se pošlje odgovore. Vsak naslednji dan zjutraj se opravi žrebanje (žrebanje odgovorov na petkova vprašanja se opravi v ponedeljek). V žrebanje so uvrščeni le udeleženci, ki pravilno odgovorijo na vsa dnevno zastavljena vprašanja, izžrebani so trije dobitniki, ki prejmejo manjše nagrade. Po zaključku kviza se izvede še zaključno žrebanje za eno večjo nagrado, v katerega so vključeni udeleženci, ki so pravilno odgovorili na vprašanja najmanj treh dni.

Izžrebance se o prejetih nagradah obvešča s povratno e-pošto. Nagrade se prevzame osebno na Občini Ajdovščina.

V kvizu lahko sodelujejo fizične osebe, ki s poslanimi odgovori na e-naslov Občine Ajdovščina potrdijo sodelovanje v kvizu. S sodelovanjem v kvizu nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega osebnega imena in kraja prebivanja na spletni strani kviza.

Za izvedbo kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, predstavnikov organizatorjev. Žrebanja bodo potekala v prostorih Občine Ajdovščina in ne bodo javna. Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni s povratno e-pošto.

Zasebnost in varstvo podatkov udeleženca  

S sodelovanjem v kvizu sodelujoči potrjuje pravila in pogoje za kviz ter se strinja, da organizator, Občina Ajdovščina, obdeluje njegove osebne podatke – e-naslov, osebno ime in praviloma kraj prebivanja. Zaposleni na Občini Ajdovščina nimajo pravice sodelovati v kvizu.

Organizator kviza se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varovanja osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Podatki se bodo uporabili izključno v namen, ki je opisan in razviden v teh pravilih. Podatki bodo hranjeni le za čas trajanja kviza.