Ponovni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

datum: 09.12.2020
kategorija: Druge javne objave

Okrožno sodišče v Novi Gorici je objavilo dodaten poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Poleg predstavniških organov občine so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju sodišča.

Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

Kandidat za sodnika porotnika mora z imenovanjem soglašati, ter izpolnjevati še naslednje pogoje, predpisane v 42. členu Zakona o sodiščih:

-     dopolnjenih 30 let starosti,

-     državljanstvo RS,

-     da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-     da je zdravstveno in osebnostno primeren za sodnika porotnika,

-     da aktivno obvlada slovenski jezik.

Glede na določilo 4. odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku, je potrebno zagotoviti tudi določeno število sodnikov porotnikov za mladoletnike izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov. Zato je zaželeno, da je med predlaganimi kandidati tudi takšna oseba.

Predlog mora vsebovati:

- ime in priimek,

- datum in kraj rojstva,

- državljanstvo,

- stopnjo in smer izobrazbe,

- poklic,

- naslov bivanja,

- telefonsko število, na kateri je kandidat dosegljiv.

K predlogu je potrebno priložiti še izjavo (pripeta spodaj).

Rok za podajo predlogov je 15. 1. 2021 (dodaten poziv objavljen v Uradnem listu RS št. 173.) Predlog se pošlje na naslov: Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad predsednika, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica.

 

Občina Ajdovščina

Ponovni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 

Izjava