Javna razgrnitev načrtov zaščite in reševanja Občine Ajdovščina

datum: 04.10.2021
kategorija: Druge javne objave

Posodobljene občinske načrte zaščite in reševanja so pregledali nosilci izvajanja nalogi iz načrta. Sledi javna razgrnitev in predstavitev načrtov zainteresirani javnosti. Javna razgrnitev načrtov poteka od 4. 10. do 4. 11. 2021. V tem času ima zainteresirana javnost možnost podajati pripombe na vsebino načrtov.

Sklep o predstavitvi načrtov zaščite in reševanja zainteresirani javnosti;

Načrt zaščite in reševanja ob požarih v naravi, Verzija 3.0., št. 1018-01/2021, datum: junij 2021;

Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih, Verzija 3.0., št.1018-02/2021, datum: junij 2021;

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, Verzija 2.0., št. 1018-03/2021, datum: junij 2021;

Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, Verzija 3.0., št. 1018-04/2021, datum: junij 2021. 

Zainteresirana javnost lahko svoje predloge glede vsebine posodobljenih občinskih načrtov poda najkasneje do konca javne predstavitve, to je do 4. 11. 2021, v pisni obliki preko pošte oziroma preko elektronskega naslova obcina@ajdovscina.si.