Javno naročilo: Dobava in montaža opreme za čistilno napravo in kanalizacijo v Ajdovščini

datum: 05.07.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Dobava in montaža opreme za čistilno napravo in kanalizacijo v Ajdovščini.

  Javno naročilo Dobava in montaža opreme za čistilno napravo in kanalizacijo v Ajdoivščini je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN003384/2016-B01 , objavljeno 5. 7. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 2. 8. 2016, do 10. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 14. 7. 2016, do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija

Dvovretenski kanalski drobilni sistem 

Horizontalna črpalka za blato

Kotel in gorilnik 

Prerez črpališča 

ESPD obrazec