Javno naročilo: Gradnja športnega igrišča v Zavinu

datum: 20.11.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Gradnja športnega igrišča v Zavinu.

Javno naročilo Gradnja športnega igrišča v Zavinu je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN009672/2017-W01, z dne 20. 11. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 13. 12. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 5. 12. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Načrti in popisi

Obrazci Word

Popravek zahtev točke 1. dela 2.6. Tehnična in strokovna usposobljenost, z dne 30. 11. 2017.

Popravek dela 2.6. z dne 30. 11. 2017