Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina od križišča pri letališču, do krožišča Ribnik

datum: 22.12.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina od križišča pri letališču, do krožišča Ribnik.

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina

 od križišča pri letališču, do krožišča Ribnik, je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN010387/2017-W01, z dne 22. 12. 2017. 

ministrstvo-infrastruktura.jpgNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpgprilagoditvenimi ukrepi.

Rok za oddajo ponudbe je do 15. 1. 2018, do 9. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 11. 1. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN 

Obrazci - Word

Projektna naloga 

Priloga 1 - obstoječa dokumentacija Kolesarske Goriška Vipavska 

Priloga 2 - Geo situacija 

Priloga 3 - izsek katastra  

Priloga 4 - seznam parcel 

Priloga 5 - lokacijska informacija 

ESPD obrazec 
 

Naročnik 5. 1. 2018 objavlja spremembo dokumentaije JN v delu 2.4. Pogoji za sodelovanje.

Popravek Dokumentacije JN