Izvajanje del gradbenega nadzora in koordinatorja VZD pri izgradnji kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave ter pločnika po naselju Dobravlje

datum: 30.03.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Izvajanje del gradbenega nadzora in koordinatorja VZD pri izgradnji kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave ter pločnika po
naselju Dobravlje.

Javno naročilo Izvajanje del gradbenega nadzora in koordinatorja VZD pri izgradnji kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave in pločnika po naselju Dobravlje je objavljeno na portalu javnih pod zap. št. JN002219/2018-W01, z dne 30. 3. 2018.

Rok za oddajo ponudb je do 10. 5. 2018, do 9. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do vključno 20. 4. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Načrti

Obrazci

ESPD

Popravek dokumentacije z dne 19. 4. 2018:

Popravek