Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2018

datum: 11.05.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2018.

Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2018 je objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN002991/2018-W01, z dne 11. 5. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 29. 5. 2018, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 24. 5. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Obrazci - Word

Naročnik dne 14. 5. 2018 objavlja nove obrazce popisov:

Popisi za sklop 1

Popisi za sklop 2

Popisi za sklop 3