Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev

datum: 18.07.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev.

Javno naročilo Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004939/2018-B01, z dne 18. 7. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 27. 8. 2018, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 20. 8. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popis specifikacij ponudbenih postavk

Obrazci Word

ESPD