Javno naročilo: Most za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku v Ajdovščini

datum: 20.07.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe v postopku oddaje javnega naročila Most za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku v Ajdovščini.

Javno naročilo Most za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku v Ajdovščini je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN005030/2018-W01, z dne 20. 7. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 24. 8. 2018, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 20. 8. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

PZI projekti

Popis

Obrazci Word

ESPD

Naročnik 21. 8. 2018 objavlja popravek popisov.

Popisi z dne 21. 8. 2018