Javno naročilo Izgradnja vodohrana Stomaž

datum: 14.11.2018
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja vodohrana Stomaž.

Javno naročilo Izgradnja vodohrana Stomaž je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007854/2018-W01, z dne 14. 11. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 12. 2018, do 12. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 7. 12. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Situacija 1

Situacija 2

Popis

Obrazci Word

ESPD

Montaža VH Stomaž 1

Montaža VH Stoomaž 2 

Prerezi VH Stomaž 

 Naročnik dne 6. 12. 2018 objavlja dodatno dokumentacijo:

Tehnično poročilo