Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji

datum: 26.01.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji.

Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji je objavljena na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000390/2023-W01, z dne 26. 1. 2023.

Rok za oddajo ponudbe je do 13. 2. 2023, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 3. 2. 2023, do 12. ure.

Dokumentacija JN