Javno naročilo za razširitev poslovne cone Črniče - Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Črniče

datum: 03.02.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Razširitev poslovne cone črniče - gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Črniče. 

Javno naročilo Razširitev poslovne cone Črniče - gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Črniče je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN000560/2023-W01 z dne 3.2.2023. 

Rok za oddajo ponudb je 1.3.2023 do 9.00 ure. ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema eJN. 

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil do 22.2.2023 do 12.00

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

SLIKA         

 

  SLIKA