Javno naročilo za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2023

datum: 31.03.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2023. 

 

Javno naročilo za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2023 je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN001880/2023-W01 z dne 31.3.2023.

 

Rok za oddajo ponudbe je do 18.4.2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.  

 

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil do 12.4.2023 do 12.00 ure.