Javno naročilo za vzpostavitev upravljavsko operativno - komunikacijskega centra

datum: 01.06.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za vzpostavitev upravljavsko - komunikacijskega centra. 

Javno naročilo za vzpostavitev upravljavskega operativno - komunikacijskega centra je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 1.6.2023 pod številko JN003376/2023-W01.

Rok za oddajo ponudbe 26.6.2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN. 

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil do 20.6.2023 do 12.00 ure. 

SRC-EDIH je sofinanciran s strani programa Evropske komisije Digitalna Evropa. 

 

SLIKA