Javno naročilo za zamenjavo sistema razsvetljave na OŠ Col in OŠ Dobravlje - energetska prenova

datum: 08.06.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za zamenjavo sistema razsvetljave na OŠ Col in OŠ Dobravlje - energetska prenova.

Javno naročilo za zamenjavo sistema razsvetljave na OŠ Col in OŠ Dobravlje je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 8. 6. 2023 pod zaporedno številko JN003586/2023 - W01.

Rok za oddajo ponudbe je 26. 6. 2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN. 

Ponudniki lahko komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil do 15.6.2023do 12.00 ure.